Беџети Компани исто така поседува и гуми за масовна употреба. Освен новите гуми, ние на нашите клиенти им нудиме и половни гуми.
 
 
 

Беџети Компани е основано од двајца браќа Бесим и Буњамин Беџети кои работеле 15 години во Зофинген, Швајцарија, каде го имаат стекнато искуството во швајцарската компанија Х&Г КОСЕР АГ.
За која сопствениците на компанијата многу се благодарни за респектот што го имаат покажано. За прв пат во Македонија оваа фирма е регистрирано во 23.Х.1998 во Тетово во ул. Илинденска бб каде и се наоѓа нејзиното седиште.

Во 1998 година компанијата има почнато со мал капацитет со два работници Бесим и Буњамин Беџети. Оваа фирма ги има најсофистицираните машини во Македонија. Првиот капацитет има постигнато вредност од 1000 евра, додека две години подоцна се постигнува до вредноста од 5000 евра. Додека о послчедните години со 6 работници е се има постигнато до вредноста од 50000-70000 евра. Оваа е голем напредок за едно релативно кратко време. Беџети компани соработува со сите фирми за гуми што се наоѓат во и надвор од земјата. Фирмата Беџети Компани работи со европски стандарди.